ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА

ДОБРЕ ДОШЛИ .............................................

Нашият проектен уеб сайт е част от Европейска Оперативна Програма за Териториално Сътрудничество Гърция – България 2007-2013 .
Проектът се съфинансира от ERDF по Първа покана на Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция - България 2007-2013.

Проектът "ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА" с акроним ЕМПЛОКОМП има две приоритетни оси - ЗАЕТОСТТА и КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА.

Проектният уеб сайт ЕМПЛОКОМП има за цел :

Да осигури по-гладка комуникация между партньорите по проекта, така че проектът да се управлява възможно най-ефикасно и ефективно.
Уеб сайтът ще осигори вътрешен чат и форум за всички проектни партньори.
Да осигури възможността да се качва разнообразна информцация, така че партниращите органи да могад да управляват възможно най-ефикасно и най-ефективно проекта.
Всички партньори ще могат да качват и свалят информация относно проект ЕМПЛОКОМП.
Проект ЕМПЛОКОМП

 • Цел на Проекта

  Главната цел е инвестиция в развитието на човешките ресурси с ясен фокус на предприемаческите умения за балансирането на устойчиво териториално развитие и намаляването на регионалните неравенства.

 • Продължителност на проекта: Март 2011 - Декември 2012
 • Подцелите са :

  - Умения за предприемачество чрез обучение през целия живот.
  - Идентификация на добри практики в регионалните партньорства и иновативни стратегии за засилване на предприемаческата култура в селските райони.
  - Стимулиране на сътрудничеството в мотивационни центрове за обучение на човешките ресурси.
  - Създаване на инструментариум за включване на всички местни участници и граждани .


  АУДИО 1


  АУДИО 2

 • Този уеб сайт дава информация и по-добра комуникация не само за проект ЕМПЛОКОМП, но също така и за всички проекти от "Европейска Оперативна Програма за Териториално Сътрудничество Гърция – България 2007-2013"


  ЧАТФОРУМ МОТИВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕВЛЕЗ
 • Европейски Съюз

  Единство в многообразието !

  "Чрез ЕС, Европейците са обединяват да работят заедно за мир и просперитет, многото различни култури, традиции и езици в Европа, са положителен актив за континента."

 • Iraklia-ESPA-LIVE Video

Използвайте Вашите потребителски имена и пароли !


USERNAME
PASSWORD
Input CAPTCHA
Последвайте ни :

Да започнем

" Да се срещнем е начало, да останем заедно е развитие, да работим заедно е успех "

Хенри Форд

ЧАТ СТАЯВътрешен чат за всички партньори.

До всички потребители !
Официалният език е Английски.

ФОРУМПроектни Дискуси

До всички потребители !
Официалният език е Английски.

МотивацияМотивационни Центрове

Проектни Мотивационни Центрове
по Партньори