ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ .............................................

Ιστοσελίδα του έργου μας είναι μέρος του " Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013 ".
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Το έργο "LONG LIFE ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ" με ακρωνύμιοEMPLOCOMP έχει δύο άξονες προτεραιότητας - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Η ιστοσελίδα του έργου EMPLOCOMP έχει προστιθέμενες αξίες:

Για να εξασφαλιστεί η ομαλή επικοινωνία μεταξύ των εταίρων, έτσι ώστε η κοινοπραξία μπορεί να διαχειριστεί το έργο ως αποδοτικά και αποτελεσματικά όσο το δυνατόν.
Η ιστοσελίδα θα παρέχει εσωτερική chat και forum για όλους τους εταίρους του έργου.
Για να εξασφαλίσει την ικανότητα να φιλοξενήσει μια ποικιλία των πληροφοριών, έτσι ώστε η κοινοπραξία μπορεί να διαχειριστεί το έργο ως αποδοτικά και αποτελεσματικά όσο το δυνατόν.
Όλοι οι εταίροι θα είναι σε θέση να ανεβάζουν και να κατεβάζουν πληροφορίες για το έργο EMPLOCOMP.


Έργο EMPLOCOMP

 • Στόχος του έργου

  Ο γενικός στόχος είναι η επένδυση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των δεξιοτήτων, με έμφαση στις δεξιότητες της επιχειρηματικότητας να ισορροπήσει τη βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.

 • Διάρκεια έργου: Μάρτιος 2011-Δεκέμβριος 2012
 • Οι επιμέρους στόχοι είναι:

  - Επιχειρηματικότητα ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω της δια βίου εκπαίδευσης.
  - Προσδιορισμός των ορθών πρακτικών σε περιφερειακές συνεργασίες και καινοτόμες στρατηγικές για την προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας στις αγροτικές περιοχές.
  - Ενισχυμένη συνεργασία μέσω της δια βίου μάθησης για τα κέντρα εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού.
  - Εκπόνηση των μέσων για τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και των πολιτών.


 • Αυτή η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες και καλύτερη comunication όχι μόνο για την τρέχουσα EMPLOCOMP του έργου, αλλά και για όλα τα "Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013"


  CHATFORUM MOTIVATION CENTERSLOG IN
 • Ευρωπαϊκή Ένωση

  Ενωμένη στην πολυμορφία!

  "Μέσω της ΕΕ, οι Ευρωπαίοι είναι ενωμένοι σε συνεργάζονται για την ειρήνη και την ευημερία, και ότι οι πολλοί διαφορετικοί πολιτισμοί, παραδόσεις και γλώσσες στην Ευρώπη είναι ένα θετικό στοιχείο για την ήπειρο."

 • Iraklia-ESPA-LIVE Video

Χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας!


USERNAME
PASSWORD
Input CAPTCHA
Ένταξη σε:
Ας αρχίσουμε

"Ερχόμενοι μαζί είναι μια αρχή, μείνετε μαζί είναι η πρόοδος, και η συνεργασία είναι η επιτυχία "

Henri Ford

CHAT ROOMΕσωτερική συζήτηση για όλους τους χρήστες.

Για όλους τους χρήστες!
Η επίσημη γλώσσα είναι τα αγγλικά.

FORUMΣυζητήσεις έργου

Για όλους τους χρήστες!
Η επίσημη γλώσσα είναι τα αγγλικά.

MotivationΓια Κέντρα Κίνητρα

Κέντρα Κίνητρα Έργου