ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА

Новини по проект Емплокомп .....................................................................................


проект на Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове(ЕСИФ).

2015-07-03

На портала за обществени консултации на адрес : http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1713 е публикуван проект на Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове(ЕСИФ).

Проектът на закон очертава националната институционална рамка с ясно разпределение на отговорностите между органите на изпълнителната власт, консултативните органи на правителството и звената за координация, управление, контрол и мониторинг. Със закона се регламентира редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и взаимоотношенията на отделните органи и бенефициентите при изпълнение на проектите, включително процесите за верифициране, сертифициране на разходите, извършване на плащанията и налагане на финансови корекции. Законът създава регулация на национално ниво,приложима за управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове не само за периода 2014-2020 г., а и за следващите периоди. С подзаконови нормативни актове по прилагането му ще бъдат отразени детайлно спецификите и изискванията на сегашния програмен период.


Add by:Какво става с България при гръцки фалит?Връзките между страните са силни, но не са като преди години

2015-02-26

ИЗТОЧНИК: http://www.dnes.bg, Свилен Колев

Със здравите си търговски и банкови връзки с Гърция България и нейните съседи на Балканския полуостров остават силно уязвими на заплахата от гръцки финансов колапс, въпреки че зависимостта е по-ниска, отколкото преди няколко години, пише Ройтерс.
Въпреки че изглежда, че Атина си е подсигурила удължаване на спасителната програма, опасността от евентуално напускане на еврозоната все още съществува. Налице е и рискът, че гръцките банки, от които изтичат депозити, ще бъдат принудени да се разделят с подразделенията си в чужбина.
Клоновете им са концентрирани на Балканите, където вземанията на гръцките трезори в България възлизат на близо една пета от брутния вътрешен продукт на страната, показват данни на Банката за международни разплащания.
Гръцките банкови активи в Албания, Македония и Сърбия са еквивалентни на близо 18%,16% и 12% от БВП, съответно.
Освен това България насочва 7% от износа си към Гърция, както показва графиката на Ройтерс. Към ноември 2014 г. експортът към южната ни съседка намалява с 6% до 2,6 млрд. лв., а вносът – с 9% до 2,4 млрд. лв., показват последните данни на НСИ. С Гърция е една от малкото държави, с които поддържаме положително търговско салдо.
Ръководителят на отдел „Развиващи се пазари“ в германската банка Commerzbank Симон Кихано Евънс поставя въпроса за ефектите от отлива на депозити в Гърция върху поведението на вложителите в същите банки, но в различни страни.
В България Обединена българска банка, Пиреос Банк и Алфа Банк са 100% собственост на гръцките банки майки. Четири румънски и три албански банки също са контролирани от гръцки банки майки.

През май 2014 г. гръцката банкова група Eurobank Ergasias, към която принадлежи нашата Пощенска банка, увеличи капитала си с 2,864 млрд. евро, в резултат на което контролният пакет от акции вече се контролира от инвестиционни фондове от САЩ, Канада и Азия.
„Гръцките банки у нас са достатъчно изолирани от незабавно влияние от това, което се случва в Гърция“, коментира главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк Левон Хампарцумян въздействието на кризата в Гърция върху банковия сектор. Той заяви, че гръцките банки попадат под родните регулации, въпреки че капиталът им е гръцки.
Анализаторът в Commerzbank поставя въпроса и за финансирането от банката майка. „Това ще бъде ли възможно или месните власти ще трябва да се намесят, за да рекапитализират тези банки?“, пита Евънс.
Разликата между кредитите и депозитите може да бъде около 5% от БВП на България, ако гръцките банки спрат да финансират поделенията си, изчислява Bank of America/Merrill Lynch. Разликата в Румъния и Сърбия е 2 на сто.
Положително е, че връзките са по-слаби в сравнение с преди. Данните на Bank of America/Merrill Lynch показват още, че през 2012 г. разликата между кредитите и депозитите е била 8% у нас при 6% в другите две държави.
Делът на гръцките банкови активи в България бе близо 30% от БВП през 2011 г., докато в Сърбия съотношението бе близо 20 на сто, сочат още данните на Банката за международни разплащания.
Изчисленията на Investor.bg разкриват, че към края на 2014 г. делът на гръцките банки в общата сума на активите на българската банкова система се понижава до 15,8% от 17,4% преди година.

Прочети още на: http://www.dnes.bg/world/2015/02/26/kakvo-stava-s-bylgariia-pri-grycki-falit.255757


Add by:
  cci-blagoevgradАвтор на Форбс за кризата в Гърция

2012-07-16

Автор на статията във „Форбс” е предложил на Гърция да последва примера на България и да въведе плоската данъчна система, предаде БГНЕС.

Близо 6000 компании вече са се преместили от Гърция в съседна България. Гърция е с население от 10,8 милиона души, което е малко по-малко от това на щата Охайо /11,4 милиона/. Загубата на 6000 компании е голям удар за икономика с такива мащаби, отбелязва в свой коментар списание „Форбс”.

От една страна избират България, защото е член на Европейския съюз с всички произтичащи от свободната търговия предимства. Българският лев е надеждно вързан към еврото с валутен борд. Но преди всичко в България има плосък данък от 10% и корпоративен данък, който също е 10%. 20-процентният Данък добавена стойност е висок, но все пак е по-нисък от този в Гърция, където е 23%.

Авторът на статията във „Форбс” преди време е предложил на Гърция да последва примера на България и да въведе плоската данъчна система. Когато България го направи, нейните данъчни постъпления нараснаха с 5,24% през първата година от въвеждането му в сравнения с последната година, когато е действала старата данъчна система. Това е повече от ръста на приходите, които гръцкото правителство е получило от всичките си досегашни повишения на данъците в рамките на "рестриктивните" си усилия. Така някои от 6000 фирми, които сега са в България, могат да се върнат в родината си.

Гръцкото правителство трябва да ореже сериозно разходите си, за да ги синхронизира с данъчните постъпления. Това се нарича „икономии с растеж” и е същата стратегия, която беше използвана от Роналд Рейгън и Маргарет Тачър през 80-те години на ХХ век. Тази стратегия може да проработи и днес в Гърция, смятат от "Форбс".


Add by:
  cci-blagoevgradЧАТ СТАЯВътрешен чат за всички партньори.

До всички потребители !
Официалният език е Английски.

ФОРУМПроектни Дискуси

До всички потребители !
Официалният език е Английски.

МотивацияМотивационни Центрове

Проектни Мотивационни Центрове
по Партньори