ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Emplocomp Έργα ειδήσεις
...............................................................................................


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΣ_5.3_ΕΒΕΡ (INTERREG III-ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

2012-07-14

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΣ_5.3_ΕΒΕΡ (INTERREG III-ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)


TECHNIKIEKTHESIDRASIS_5_3_EVER.pdf
Add by:
CCI-RodopiCHAT ROOMΕσωτερική συζήτηση για όλους τους χρήστες.

Για όλους τους χρήστες!
Η επίσημη γλώσσα είναι τα αγγλικά.

FORUMΣυζητήσεις έργου

Για όλους τους χρήστες!
Η επίσημη γλώσσα είναι τα αγγλικά.

MotivationΓια Κέντρα Κίνητρα

Κέντρα Κίνητρα Έργου