ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΥΣ!........................................

Οι επίσημοι εταίροι του έργου είναι 8:

Κύριο δικαιούχο (Συντονιστής Εταίρος) - LP / ΡΡ1

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ - BLAGOEVGRAD

23 Todor Alexandrov str., ΓΡΑΦΕΙΑ 62, 63, 64,
BLAGOEVGRAD

Εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο: ROMEO ALEXANDROV SHATEV

PROJECT PARTNER (PP) - Τεύχος 2

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Π. Κωστοπούλου 2, ΣΕΡΡΩΝ

Εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο υπό την ιδιότητά του ως Εταίρος Νο 2: CHRISTOS MEGLAS

PROJECT PARTNER (PP) - Τεύχος 3

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ της Ροδόπης

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2Β, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο υπό την ιδιότητά του ως Εταίρος Νο 3: NIKOLAOS AGGELIDIS

PROJECT PARTNER (PP) - Τεύχος 4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ DPT ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 14, ΣΕΡΡΩΝ

Εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο υπό την ιδιότητά του ως Εταίρος No. 4: KONSTANTINOS KLITSIOTIS

PROJECT PARTNER (PP) - Αριθμός 5

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΆΔΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ DPT ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

EL. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ

Εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο υπό την ιδιότητά του ως Εταίρος No. 5: Mystakidis Zafeirios

PROJECT PARTNER (PP) - Τεύχος 6

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - BANSKO

24 TODORIN VRUH STR., BANSKO

Represented by the Chairman in its capacity as Partner No. 6: ROSEN PASHOV

PROJECT PARTNER ( PP ) - Number 7

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ GOTSE DELCHEV ΠΕΡΙΟΧΗ

2900 GOTSE DELCHEV, PO BOX 87

Εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο υπό την ιδιότητά του ως Εταίρος No. 7: DIMITAR HRISTOV

PROJECT PARTNER ( PP ) - Number 8

CHAMBER OR COMMERCE AND INDUSTRY "SANDANSKI-2006"

1 BULGARIA SQ., 2800 SANDANSKI

Εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο υπό την ιδιότητά του ως Εταίρος No. 8: VOLODYA STOYANOV
  • Ευρωπαϊκή Ένωση

    Ενωμένη στην πολυμορφία!

CHAT ROOMΕσωτερική συζήτηση για όλους τους χρήστες.

Για όλους τους χρήστες!
Η επίσημη γλώσσα είναι τα αγγλικά.

FORUMΣυζητήσεις έργου

Για όλους τους χρήστες!
Η επίσημη γλώσσα είναι τα αγγλικά.

MotivationΓια Κέντρα Κίνητρα

Κέντρα Κίνητρα Έργου